nieuws

Aktie Kerkbalans

Handen uit de mouwen
In Nederland ontvangt de Kerk, anders dan in de ons omringende landen, geen steun van de overheid. De gelovigen moeten zelf garant staan voor de voortgang van het kerkelijk leven.
Steeds opnieuw leg ik de nadruk op het feit dat er zoveel katholiek leven is als de gedoopten zelf waar maken.
Onze geloofsgemeenschappen blijven alleen voortbestaan als mensen bijeenkomen voor het vieren van de liturgie; samen leren rondom een geopende Bijbel en de handen uit de mouwen steken om mensen in nood te helpen. Alleen een geloofsgemeenschap die viert, leert en dient heeft toekomstperspectief.
Een geloofsgemeenschap kan alleen functioneren als er voldoende mensen zijn die bereid zijn hoofd, hart en handen in te zetten.

Verantwoordelijkheid nemen
Als christenen leven wij van Gods Geest. Maar eenieder die nadenkt, beseft dat een gezonde parochie ook voldoende
middelen nodig heeft. Op dit moment, iedereen weet dat, levert het vermogen van de parochies weinig op doordat de rente extreem laag is. Wij zullen het dus vooral moeten hebben van levend geld. Ik denk dan concreet aan collecten en misintentiegelden. Maar ook de jaarlijkse actie Kerkbalans is voor de meeste parochies een uitermate belangrijke bron van inkomsten.

Verbinden
Dit jaar is het motto van de actie Kerkbalans: Mijn kerk verbindt-mijn kerk in balans. In de ogen van velen leven wij in een verwar-
rende tijd. Er leeft breed onder de bevolking onbehagen en onzekerheid over de toekomst. Gelovigen mogen weten dat God zich met ons heeft verbonden. In Christus heeft Hij dat ondubbelzinnig laten zien. Dat geloofsgegeven mag ons basisvertrouwen geven. Verbonden met God kunnen wij elkaar vasthouden en ons van harte verbinden met mensen die onze steun nodig hebben.
Juist in onze geïndividualiseerde cultuur is het de Kerk die wil verbinden.
In een samenleving waar wordt gepolariseerd en mensen uit elkaar worden gespeeld, blijft onze Kerk zoeken naar verbinding en eenheid. Eenzame mensen, ouderen én jongeren, worden vanuit de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk opgevangen. Zo geven wij concreet gestalte aan onze roeping om Christus na te volgen in ons alledaagse leven.
Mag ik u vragen om de Kerkbalans aktie 2017 tot een succes te maken? Bij voorbaat veel dank voor uw royale steun”.

Mgr. dr. Gerard De Korte


nieuwsberichten

Afscheid pastor Van den Acker

Op zondag 31 dec. heeft pastor Toon van den Acker afscheid genomen van de geloofsgemeenschap H. Familie in Langenboom.
Hij kreeg als dank een ... Lees verder...

Afscheid in Wilbertoord

Op zondag 19 november nam pastor A. van den Acker afscheid in de kerk in Wilbertoord.
Vele jaren is hij hier voorgegaan.
Nu gaat hij geni... Lees verder...

Nieuwe naam

Tijdens de plechtige viering van het gouden priesterfeest van pastoor Ad van der Meijden, werd bekendgemaakt, dat onze parochie Regio Mill, voortaa... Lees verder...

Nieuwe pastor

Het bisdom heeft m.i.v. 1 maart a.s. benoemd als nieuwe pastor in onze parochie Bas van Dijk. We zijn zeer verheugd met zijn komst. Dat zal pastoor... Lees verder...

Aktie Kerkbalans

Handen uit de mouwen
In Nederland ontvangt de Kerk, anders dan in de ons omringende landen, geen steun van de overheid. De gelovigen moeten z... Lees verder...

Nieuwsbrief

Vanaf 2017 zal er een nieuwsbrief via email rondgezonden worden, zodra er mededelingen te melden zijn. Als u uw emailadres met vermelding van plaat... Lees verder...

KiKoMi

KiKoMi is op zoek naar jou!
Ben jij 6 jaar of ouder en vind je het leuk om te zingen?
Dan is KiKoMi op zoek naar jou!
Wij zijn het... Lees verder...