Tarieven Parochie De Goede Herder 2019

Misintenties € 10,00
Doopsel € 50,00 Inclusief doopkaars
E.H. Communie ieder dorp de kosten
H. Vormsel ieder dorp de kosten
Huwelijksviering € 380,00
Jubileumviering € 290,00
Avondwake € 215,00
Uitvaartdienst € 255,00
Uitvaartdienst incl. avondwake € 470,00
Voorganger aanwezig bij crematie € 130,00
Grafdelven € 380,00
Grafrecht 20 jaar enkel graf € 440,00 (+ € 660,= kerkhofbeheer)
Grafrecht verlenging 10 jaar € 220,00
Grafrecht 20 jaar dubbeldiep graf € 660,00 (+ € 660,= kerkhofbeheer)
Grafrecht verlenging 10 jaar (dd) € 330,00
Grafrecht 20 jaar dubbelbreed graf € 880,00 (+ € 660,= kerkhofbeheer)
Grafrecht dubbelbreed graf verl. 10 jaar € 440,00
Urnenmuur enkel 20 jaar € 220,00 (+ € 330,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur verlenging 10 jaar € 110,00
Urnenmuur dubbel 20 jaar € 330,00 (+ € 330,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur dubbel 10 j verlenging € 165,00
Urnengraf: tarieven gelijk aan urnenmuur
Verstrooien as met naamplaatje € 25,-

De tarieven voor de graven na 30 jaar bedragen de helft van de grafrechten na 20 jaar, zonder kosten kerkhofbeheer en kunnen per 5 jaar verlengd worden.
De tarieven na 40 jaar zijn nihil