vieringen haps

Secretariaat
Burgemeester Verstraatenlaan 3
tel.0485-451282
e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
i. www. parochie de goede herder.mill
pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712

Priester van de week: maandag 20 mei- zondag 26 pastor Bas v. Dijk

Zaterdag 8 juni is er geen dienst in de Nicolaaskerk

Zondag 9 juni 11.30 uur Eucharistieviering met zang van gemengd koor Licenza en met medewerking van het Nicolaasgilde.
Misintenties: mgd Nell Kroef; mgd Jan Cop; jrgt Bert Gijsbers; Jan Hendriks-Gielens en dochter Stiena; Piet Arts.