Misintenties Haps


e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712
Priester van de week: maandag 16 tot en met zondag 22 oktober pastor Bas van Dijk
Zaterdag 21 oktober 19.00 uur Eucharistieviering met zang van ouderenkoor.
Misintenties: Toon Arts; voor een bijzondere intentie; mgd Bert Thijssen; overleden ouders Minten en familie.