Misintenties Haps


Geloofsgemeenschap H. Nicolaas Haps.
Zaterdagavond 14 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van vakantiekoor.
Misintenties: mgd Leen Pluk-Josephs; overleden ouders, broer en zus Gijsbers; ouders van Dommelen-Janssen en overleden familie; mgd Cor van Elk; overleden ouders Verhoeven-Thijssen; Dina Reijnen -Mulders en Piet Reijnen; Hen Lamers; mgd Jan Thoonen; voor een bijzondere intentie