vieringen haps

Secretariaat
Burgemeester Verstraatenlaan 3
tel.0485-451282
e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
i. www. parochie de goede herder.mill
pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712
Priester van de week:
maandag 25 maart- zondag 31 maart Ad van der Meijden
maandag 1 april- zondag 7 april Bas van Dijk

Zaterdagavond 20 april 18.00 u Paaswake met zang van gemengd koor Licenza.
Misintenties: mgd Harrie v.d Boogaard; mgd Gerard Verheul; overleden familie Walk-Verhoeven; overleden ouders, broer en zus Gijsbers; mgd Henk Weren; mgd Tien Geurts; mgd Nell Kroef; overleden ouders Kroef- van Dijk en Toon Kroef; overleden familie P. Hendriks-Woerts; overleden familie W. Hurkens-van Duijnhoven; overleden ouders Jan Hendriks -Gielens en dochter Stiena; Piet Arts.