Misintenties Haps


e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712
Priester van de week: maandag 19 september zondag 24 september pastor Bas van Dijk
Zaterdag 23 september 19.00 uur Eucharistieviering met zang van kinderkoor Kikomi uit Mill.
Misintenties: jrgt Henny Selten; Bets v.d. Ven-de Bruin vanwege verjaardag.