Misintenties Langenboom

Zondag 16 december om 10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. seniorenkoor "Zanglust"; dia's: A.V.

Intenties:
Jaargetijde Leny Kusters-Emons
Jaargetijde Piet Schreurs tevens Maria Schreurs-van Grinsven
Bert en Miet Christiaans
Marinus en Mieneke Emons-de Klein
Harrie en Anna Wijdeven en zonen Jan en Wim
Voor leden en overleden leden van de parkgroep
Voor leden en overleden leden van buurtvereniging "de Klinkers"

Zondag 23 december: GÉÉN VIERING IN LANGENBOOM