Misintenties Langenboom

Zondag 19 november om 10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. seniorenkoor "Zanglust"; dia's: G.L.

Intenties:
Jaargetijde Miet Christiaans
Jaargetijde Wim Henst
Jaargetijde Elna Oberyť en tevens Gerard Oberyť
Jaargetijde Sjef Verstraten en tevens Nelly Verstraten-van Vonderen

Zaterdag 25 november om 16.00 uur:
Vormselviering m.m.v. koor "Aksent"; dia's: J.W.
In deze viering zullen elf kinderen het sacrament van het Vormsel ontvangen.
Vormheer is pastoor-deken Theo Lamers.
De collecte is bestemd voor de Klaartje Derks Stichting.

Zondag 26 november om 10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. gezamenlijke koren van parochie de Goede Herder; dia's: T.T.

Intenties:
Jaargetijde Lambeer van Sambeek en tevens Greet van Sambeek-Weijers.