Misintenties Mill

Kerkberichten Parochie de Goede Herder
Secretariaat Burgemeester Verstraatenlaan 3 tel.0485-451282 e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712
Priester van de week: maandag 18 september zondag 24 september pastor Bas van Dijk Zondag 24 september-25e zondag door het jaar 10.00 uur: Hoogmis Gregoriaans koor Intenties: Rie Brock; jrd.Ria Frijlink; mnd. Toon v.d. Vorle; mnd Cor Janssen(v.w. verjaardag) Maria Schaap en Overl.ouders Schaap-Veldpaus en kinderen; Overl. ouders Schimmel-Lange.
jrd. Hans Heijs Parochiemededelingen H. Doopsel Zondag 24 september wordt door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Romy Hillaert Onze harte gelukwensen voor en voor Romy een zonnige toekomst!