Misintenties Mill

Kerkberichten Parochie de Goede Herder
Secretariaat Burgemeester Verstraatenlaan 3 tel.0485-451282 e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
i.www.parochi de goede herder.mill pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712
Priester van de week: maandag 15 januari– zondag 21 januari 2018 Pastoor Ad van der Meijden. Mill H.Willibrordus Zondag 21 januari – 3e zondag door het jaar. 10.00 uur: Hoogmis m.m.v.kinderkoor Kikomi. Intenties: Nico en Marie Hol-v.der Poel; Coos Lange; mnd. Cor Janssen; Overl. ouders Schaap-Thijssen,kinderen en kleinkinderen; Voor het welzijn van onze parochie; Mien Kuppen-Janssen; Pastoor André v.d. Staak; Overl. ouders Marinus en Sjaan Kampert-Cremers, kinderen en kleinkinderen; Overl. ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.